Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

H Sýnýfý

 

* 2918 sayýlý Trafik Kanununa göre H sýnýfý ehliyet alabilmek için en az 17 yaþýný bitirip 18'den gün almak gerekmektedir.
* Þu andaki yönetmeliðe göre en az Ýlkokul diplomasý sahibi olmak gerekli.
* H sürücü belgesi ile Kendi sýnýfýna ait araç kullanýlabilmektedir.
* H sýnýfý sürücü belgesi alacaklar Trafik ve Ýlkyardým derslerinden teorik sýnava ve direksiyon sýnavýna tabi tutulurlar
* Herhangi bir ( F sýnýfý Sürücü belgeleri hariç) sürücü belgesine sahip olup daha sonradan vücüdunda özür oluþan kiþiler. Herhangi bir sýnava tabi tutulmadan Devlet Hastanelerinden alacaklarý yeni bir H sýnýfý sürücü olur raporu ile Emniyet Trafik Þube Müdürlüklerine müracat edip, eski sürücü belgesini iade ettikten sonra H sýnýfý ehliyet alabilirler.

08/12/2022 Gün Ortalama:109  Bugün71 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.197.198.214