Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

E Sýnýfý

 

* 2918 sayýlý Trafik Kanununa göre E sýnýfý ehliyet alabilmek için en az 22 yaþýný bitirip 23'den gün almak gerekmektedir.
* Þu andaki yönetmeliðe göre en az Ortaokul veya Ýlköðretim diplomasý sahibi olmak gerekli.( 2011 yýlýna kadar ilkokul mezunlarýda ehliyet alabilmektedir.)
* E sürücü belgesi ile Traktör, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Otobüs kullanýlabilmektedir.(E Sýnýfý ile Týr (çekici) Kullanýlmaz)

08/12/2022 Gün Ortalama:109  Bugün71 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.197.198.214